Reklamacje

Reklamacja i gwarancja

1.    Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

3.    W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy Sprzedawcy sklep@feedstarpets.pl lub przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu i przesłany na adres e-mail sklepu sklep@feedstarpets.pl.

4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towar oraz ewentualnie numer konta oraz dane do zwrotu.

5      Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6      Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:

Feedstar Sp. z o.o.

ul. Królewska 6

05-825 Grodzisk Mazowiecki

7      W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

Link do formularza reklamacyjnego